Privacy Policy

For Axeptia Credit Intelligence AS (heretter Axeptia) er ditt personvern og din datasikkerhet av høy prioritet. Vi vil alltid behandle dine personopplysninger:

 • Med konfidensialitet
 • På riktig måte, i henhold til egne erklæringer
 • På lovlig vis, i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om personvern og informasjonssikkerhet

Dokumenter som du har mottatt eller lastet opp i axeptia.no og/eller axeptia.com er din private informasjon og eiendom, og Axeptia vil innenfor lovens rammer bare behandle denne informasjonen når det er du selv som har initiert behandlingen.

 

 1. Hvem er behandlingsansvarlig?

Axeptia vil behandle personopplysninger som følge av at brukeren benytter axeptia.no / axeptia.com og vil ved all behandling av personopplysninger følge bestemmelsene i personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31. Behandlingsansvarlig er Axeptia Credit Intelligence AS, Forskningsparken – Gaustadalléen 21, 0349 Oslo.

 

 1. Formålet med behandlingen?

Formålet med behandling av personopplysninger i axeptia.no/axeptia.com er å oppfylle de rettigheter og plikter som følger av bruksvilkårene for axeptia.no/axeptia.com. Formålet er videre å administrere og videreutvikle tjenestene, diagnostisere problemer i Axeptia og tilhørende systemer, utvikle nye tjenester, samt å kommunisere med brukeren. Personopplysninger vil også kunne bli benyttet til å rette markedsføringshenvendelser til brukeren i henhold til bruksvilkårene og personopplysningslovens og markedsføringslovens bestemmelser.

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger. For å kunne ta i bruk plattformen axeptia.no/axeptia.com vil det av identifiseringsårsaker være nødvendig å oppgi navn, telefonnummer, kontortilhørighet og e-postadresse.

Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:

 • Bruk av e-postadresser og telefonnummer til forsendelse og mottak av dokumenter til og fra valgt kunde, samt ved utsendelse av nyhetsbrev.
 • Gi deg informasjon om oppdateringer og nye tjenester.
 • For statistikkinnhenting, -aggregering og administrasjon av nettsidene og tjenestene. Informasjon innhentes for at Axeptia skal få ytterligere informasjon om brukerne, for å administrere og forbedre nettsidene.

 

 1. Hva er det rettslige grunnlaget?

Samtykke fra den registrerte på at behandlingsansvarlig ivaretar en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern (jf. §8 – f).

 

 1. Hvilke personopplysninger behandles?

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon.

Vi samler inn og behandler følgende opplysninger:

 • Du kan registrere deg på axeptia.no/axeptia.com for å benytte våre tjenester. For å sikre identifisering og autentisering, må du registrere fornavn, etternavn, firma, e-postadresse og telefonnummer.
 • Du kan abonnere på nyhetsbrev slik at du mottar e-post fra Axeptia om aktuelle nyheter. For at vi skal sende e-post til riktig bruker, må du registrere e-postadresse.
 • Hvis du retter en henvendelse til axeptia.no/axeptia.com via nettsidene, for eksempel sender oss en e-post eller bruker chat, vil relevante opplysninger kunne bli lagret, for eksempel navn og e-postadresse.
 • Når du besøker axeptia.no/axeptia.com registreres din IP-adresse. Axeptia knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker. Opplysningene bruker vi til å administrere og vedlikeholde sidene våre. Dette gjør det mulig for oss å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige tilbud. Se mer om webanalyse og cookies nedenfor.
 • Axeptia samler inn og behandler også avidentifiserte opplysninger om besøkende på axeptia.no / axeptia.com. Vi bruker vanlige Internett-teknologier, herunder “Cookies”. Dette er små informasjonkapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Axeptia bruker følgende cookies (informasjonskapsler):
  • Statistikk og informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider. Vi aggregerer informasjon og lager rapporter som hjelper oss med å forbedre opplevelsen. Verktøyene bruker førsteparts informasjonskapsler bare for å samle inn data. Disse cookiene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.
  • Vi bruker cookies til å holde skjemaer i våre tjenester utfylte når du navigerer frem og tilbake mellom de forskjellige stegene i dem. De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.
  • Hvis du ikke ønsker at Axeptia skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin.
  • Axeptiacom og Axeptia.no er beskyttet av  reCAPTCHA og Google. Les mer her:
 •  Privacy policy og Terms of service
 1. Hvor hentes opplysningene fra?

Se punkt over for informasjon om hvor personopplysningene hentes fra.

 

 1. Frivillighet

Det er frivillig for våre brukere å oppgi personopplysninger – men registreringsprosessen utledet i punkt 4 er en forutsetning for å kunne benytte våre tjenester.

 

 1. Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Dersom det er en forutsetning for å sende, motta eller arkivere dokumenter, eller tilby eller utføre andre tjenester i axeptia.no/axeptia.com, vil personopplysninger som er nødvendig for å utføre slik tjeneste bli utlevert til tredjepart.

Med unntak av det som følger av Vilkårene, vil ikke personopplysninger bli utlevert til tredjepart for kommersielt bruk. Axeptia deler informasjon som ikke er identifiserbar på personnivå med tredjeparter, for bedre å kunne forstå bruksmønster for tilbud, annonsering og andre tjenester/funksjonalitet knyttet til axeptia.no/axeptia.com.

 

 1. Hvilken rett har den registrerte til innsyn, retting og sletting?

Etter personopplysningsloven har den enkelte rett til innsyn i egne personopplysninger. Dersom opplysninger i axeptia.no/axeptia.com er feil, vil det være adgang til å få de rettet eller slettet. Alle opplysninger som er hentet fra brukeren, vil være tilgjengelige for brukeren ved å kontakte oss på contact@axeptia.com. Det tas forbehold om at enkelte endringer kan kreve godkjenning før de aktiveres i Axeptia.

Dersom du ønsker å slette din brukerprofil ber vi deg kontakte oss på contact@axeptia.com så vil vi deaktivere og slette din historikk og brukerprofil.

 

 1. Hvilken rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Som hovedregel overføres ikke opplysninger utenfor EU/EØS-området. Axeptia vil sørge for at EU-direktivet om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landsspesifikke lover om databeskyttelse følges.

 

 1. Hvordan sikres opplysningene?

Axeptia har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern.

Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger» (for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger. Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

 

 1. Informasjonssikkerhet generelt

Axeptia har som mål at axeptia.no / axeptia.com skal være blant de sikreste internettløsningen i Norge, og benytter anerkjente standarder og beste praksis i arbeidet med sikkerhet. axeptia.no / axeptia.com gjennomfører jevnlig risikovurderinger og sikkerhetstester av løsningen, og vil rådføre seg med Datatilsynet ved hver endring i løsningen som kan berøre personvernet.

Axeptia har implementert følgende sikkerhetstiltak i axeptia.no / axeptia.com (ikke uttømmende):

 • Autentisering- og signeringsløsning på sikkerhetsnivå 4.
 • All informasjonsutveksling skjer med sterk kryptering (SSL).
 • Alle handlinger som utføres av driftspersonell logges i egne hendelsesregistre.
 • Alle dokumenter ligger lagret kryptert, med sterke krypteringsnøkler.
 • Alle brukere blir identifisert etter strenge retningslinjer.
 • no / axeptia.com´s tjenere er plassert i et av Europas sikreste datasentre, hos en leverandør med lang erfaring med å håndtere virksomhetskritisk og sensitiv informasjon.
 • Det blir tatt sikkerhetskopi av alle dine dokumenter, og alle dokumenter blir lagret på to forskjellige stede til enhver tid slik at du er beskyttet mot brann, ødeleggelse av tjenere, osv.
 • Axeptia-ansatte eller ansatte hos underleverandører har ikke tilgang til dine dokumenter. Det er kun et fåtall driftspersoner som har tilgang til axeptia.no / axeptia.com sine systemer, men siden alle dokumentene ligger lagret kryptert har heller ikke disse innsyn i dine data.

 

 1. Kontaktinformasjon

For innsyn, retting eller sletting av personopplysninger – ta kontakt med oss på e-post: contact@axeptia.com.

 

 1. Samtykke og lovvalg

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen (og avtalevilkår) som en del av brukerens relasjon med axeptia.no / axeptia.com og Axeptia.

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen som beskrevet i erklæringen.

Axeptia er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

 

Gyldig fra 25. mai 2018