Løsningen

Vi har utviklet Axeptia etter mange samtaler, diskusjoner og tilbakemeldinger fra våre kunder.

Få unik innsikt og kontroll på dine kundeportefølje. Få totaloversikt over kredittrisiko og alt dine kunder skylder deg. Du kan også drille deg ned i detaljer på hver enkelt kunde.

Reduser manuelt arbeid og fokuser på de detaljene som betyr noe!

Følg fakturaen fra den opprettes i ERP systemet ditt til den blir betalt. I de tilfeller hvor kunder er sene med å betale, har Axeptia integrasjoner mot en rekke inkassoselskap, for automatisk oversending til purring- og inkasso.

Overordnet og ned i detaljene


Få totaloversikt med data fra ulike kilder, aggregert opp for overordnet kontroll på hele kundeporteføljen. Følg KPI'er og identifiser risikofordelingen i din kundeportefølje. Drill ned i detaljene for mer innsikt.


Klikk og filtrer

Klikk og filtrer utvalg basert på ulike variabler og data fra ulike datakilder. Identifiser områder som bør undersøkes nærmere.

Datadrevet innsikt

Unngå å ta beslutninger basert på mangelfull og unøyaktige data. Verktøy for daglige gjøremål, og den strategiske innsikten til pro-aktiv og helhetlig kredittstyring.

Oppfølging og oppgaver


Opprett oppgaver basert på ny innsikt og definerte regler. Typiske eksempler kan være å stoppe kreditt på et utvalg kunder som viser økt kredittrisiko.


Handlinger og varslinger

Utfør handlinger basert på innsikt og egen kredittpolitikk. Optimer risiko gjennom tilpassede varslinger og kontinuerlig kredittovervåkning. Send forfalte fakturaer til din purre-og inkassopartner.

Brukerstyring

Definer brukertilgang basert på behov. La brukere kun se data basert på ulike kriterier slik som rolle, kundeportefølje, avdeling og land.

Book en demo